این اینفوگرافی برای معرفی رشته حمل و نقل به شرکت کنندگان عزیز در آزمون کارشناسی ارشد تهیه شده است.

امید است این عزیزان با کسب اطلاعات مناسب انتخاب رشته موفقی داشته باشند.