دفاعیه کارشناسی ارشد

 

زمان‌بندی چراغ راهنمایی با درنظرگرفتن معیار مصرف سوخت

 

 

دانشجو: جواد سلاجقه

استاد راهنما: دکتر میثم اکبرزاده

 

زمان: دوشنبه، هفدهم خردادماه، ساعت ده صبح

مکان: اتاق سمینار دانشکده حمل‌ونقل