دانشکده مهندسی حمل‌ونقل

سخنرانی علمی

 

برنامه‌ریزی و طراحی بلندمدت شبکه‌های ریلی شهری حلقه‌ای-شعاعی

 

آقای دکتر سعید سعیدی

پژوهشگر دانشگاه کلگری، آلبرتا، کانادا

 

دوشنبه شانزدهم اسفندماه، ساعت پانزده

 سالن‌های مجموعه مفاخر، دانشگاه صنعتی اصفهان

 

چکیده:

Extensive work exists on regular rail network planning;‎ however, few studies exist on the planning and design of ring-radial rail transit systems.‎ With more ring transit lines being planned and built in Asia, Europe and the America’s, a detailed study on ring transit lines is timely.‎ An analytical model with continuum approximation approach is first introduced to find the optimal number of radial lines considering a city with a radio-centric street grid.‎ An approximate analytical model for ring radial rail network planning is then introduced allowing analysis of the feasibility and optimal alignment of a ring transit line in a city, based on a route choice model that identifies circumstances under which passengers would choose to take the ring line.‎ Factors, such as capital and operating cost, ride cost, origin-destination patterns, and existing transit network configuration are found to play an important role in the feasibility and the circumference of a ring line.‎ However, the most important factors are OD patterns and the existing radial network configuration.‎ The previously developed full Ring-radial transit network model is then extended to allow simultaneous consideration of radial and ring lines and analyzing a transit network with partial ring and radial lines.‎ This extension allows a more realistic idealization and analysis of rail transit networks.‎ Using this model, we can measure the potential net benefit of introducing a new line by anticipating reductions in total passenger costs.‎ A network analysis of urban rail transit systems with topologies similar to six cities (London, Moscow, Tokyo, Paris, Berlin, and Madrid) is also conducted using the general ring-radial model developed.‎ The examined transit systems are assessed using identical model inputs such as length of network and trip distribution patterns.‎ This model can use a real OD trip tables and is shown to be easily transferable for many transit networks.‎ It is a unique decision support tool for transit planners in developing, extending, and extending urban rail transit networks.‎