درباره دانشکده

دانشکده حمل و نقل دانشگاه صنعتی اصفهان در سال ۱۳۹۱ تاسیس شده و از مهرماه ۱۳۹۲ پذیرای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد است. در حال حاضر زمینه های فعالیت این دانشکده شامل برنامه ریزی حمل و نقل، راه و ترابری و زیرساخت های حمل و نقل می باشد.

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی