رفتن به محتوای اصلی
x

برنامه دفاع پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد

 

 

برنامه دفاع پایان نامه های کارشناسی ارشد

شهریور ماه ۱۳۹۹، دانشکده مهندسی حمل و نقل

 

دوشنبه ۱۷ شهریور:

از ۸:۳۰ تا ۱۰:۰۰           دانشجو: آقای امین شاعر

داوران: دکتر بابایی، دکتر تمنایی

 

 

شنبه ۲۲ شهریور:

از ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰۰               دانشجو: آقای محمد اسدالهی

داوران: دکتر نریمانی، دکتر اکبرزاده

 

 

یکشنبه ۲۳ شهریور:

از ۸:۳۰ تا ۱۰:۰۰                   دانشجو: آقای شایان  دانشور

داوران: دکتر شاهنده، دکتر تمنایی

از ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰۰                دانشجو: آقای حامد شیاسی

داوران: دکتر شاهنده، دکتر طالبیان

 

 

 

 

 

دوشنبه ۲۴ شهریور:

           از ۸:۳۰ تا ۱۰:۰۰                  دانشجو: آقای سید جواد موسوی

داوران: دکتر کرمانشاه، دکتر طالبیان

                                      از ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰۰                   دانشجو: آقای احسان صالحی

داوران: دکتر حق شناس، دکتر اکبرزاده

 

 

شنبه ۲۹ شهریور:

از ۸:۳۰ تا ۱۰:۰۰                    دانشجو: خانم شیما طاهری

داوران: دکتر سیدابریشمی، دکتر طالبیان

از ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰۰                  دانشجو: آقای محمدحسین نوریان

داوران: دکتر طالبیان، دکتر تمنایی

 

 

یکشنبه ۳۰ شهریور:

از ۸:۳۰ تا ۱۰:۰۰                         دانشجو: آقای سید آرمان حق بیان

داوران: دکتر آقابیگ، دکتر حق شناس

از ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰۰                               دانشجو: خانم فاطمه  نقوی

داوران: دکتر آقابیگ، دکتر اکبرزاده

از ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰                            دانشجو: آقای دانش حسین پناهی

داوران: دکتر شفاهی، دکتر حق شناس

 

 

 

 

چند نکته:

۱. دانشجویان محترم لازم است از طریق سیستم گلستان، درخواست شروع فرآیند دفاع از پایان نامه خود را حداکثر تا تاریخ چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۹ اعلام نمایند.

۲. آخرین مهلت تحویل پایان نامه (بصورت PDF ) جهت ارسال برای داوران محترم، جمعه ۱۴ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ می‌باشد.

۳. آخرین مهلت سابمیت مقاله مستخرج از تز (که نویسنده مسئول آن، استاد راهنما باشد) و ارسال گواهی آن، ۱۵ آبان میباشد.

۴. جلسات بصورت حضوری در اتاق سمینار دانشکده و صرفا با حضور دانشجو، اساتید راهنما و اساتید داور برگزار می‌شود.

۵. بخش ابتدایی جلسه (ارائه دانشجو)، در بستر مجازی پوشش داده میشود. بنابراین، امکان حضور مجازی دانشجویان محترم دانشکده در این بخش از طریق اسکایپ وجود دارد. بخش دوم (پرسش و پاسخ اساتید) بصورت خصوصی برگزار میشود.

۶. زمان در اختیار دانشجو برای ارائه، ۲۵ دقیقه است.

۷. با توجه به شرایط کرونا، پذیرایی ممنوع است.

 

معاون دانشکده مهندسی حمل و نقل

تحت نظارت وف بومی