رفتن به محتوای اصلی
x
مهندس بهنام
زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد
برنامه ریزی حمل و نقل - کاربری زمین - سیستم اطلاعات مکانی

پروژه ها:

- مطالعات سامانه پشتیبان تصمیم (DSS) بازطراحی خطوط جدید حمل

- طرح اعمال محدودیت تردد در مرکز شهر اصفهان

- کاربرد سامانه های هوشمند ( AFC و AVL ) در مدیریت بهره برداری اتوبوسرانی

- تحليل تقاضای حمل و نقل بار و ظرفيت محورهاي اصلي شبكه راه آهن

- بخش هایی از مطالعات جامع حمل و نقل شهر اصفهان

اطلاعات تماس
33911428
دسته بندی کلی
نوع فرد
زمان تصدی
1393 تا کنون

تحت نظارت وف ایرانی