رفتن به محتوای اصلی
x
سیدمهدی
عنوان پایان نامه
هوشمند سازي تقاطع ها در شهر ساري به منظور كمينه سازي تاخير خودروها
استاد راهنما
دکتر حسین حق شناس

چکیده

تقاطع ­ها تاخير زيادي را در زمان سفر درون شهري بوجود مي­آورند. به دليل مشكلات ناشي از عدم رعايت حق تقدم، تقاطعاتي با حجم بالاي ورودي را به چراغ راهنمايي مجهز مي­كنند. براي استفاده بهينه از زمان سبز و جلوگيري از هدر رفت آن، سيستم­هاي هوشمند زمانبندي به وجود آمدند. سيستم­هاي هوشمند انواع گوناگوني دارند و به روش­هاي مختلف تقاطع را زمانبندي مي­كنند. هدف اصلي اين سيستم­ها كاهش زمان تاخير كل براي خودروهاي شبكه (در برخي موارد يك تقاطع منفرد) است. در اين پايان­نامه روش ارائه شده توسط مك­شين براي زمانبندي هوشمند، به عنوان روش پايه انتخاب، و در آن بهبودهايي براي كاهش ميانگين زمان تاخير داده شد. در اين راستا نرم­افزاري توسعه داده شد تا به كمك آن يكي از تقاطعات شهر اصفهان به صورت شبيه­سازي زمانبندي شده، و ميزان تاخير آن محاسبه شود. در ادامه با محاسبه­ي زمان گپ بهينه و همچنين اعمال شرط طول صف در فاز مقابل توسط نرم­افزار، نسبت به بهبود روش زمانبندي پايه، و كاهش تاخير در آن، اقدام شد.

پس از انتخاب تقاطع جنوب پل آذر به عنوان تقاطع مورد مطالعه، اقدام به فيلم­برداري و محاسبه گپ خودروهاي آن شد. گپ­هاي محاسبه شده، به همراه تنظيمات مورد استفاده­ي كنترل ترافيك اصفهان، براي چراغ هوشمند تقاطع مذكور وارد نرم افزار شد. نتايج نشان داد كه چراغ غيرهوشمند با زمانبندي از پيش تعيين شده، بيشترين تاخير را براي خودروها ارائه مي­دهد. پس از آن چراغ هوشمند با روش مك­شين، و بعد از آن با بهبود نسبتا زيادي، روش زمانبندي هوشمند با بهينه سازي گپ، و روش زمانبندي با در نظر گرفتن شرط طول صف فاز مقابل، كمترين تاخيرها را ارائه دادند.

در اين مطالعه پس از محاسبه زمان تلف شده­ي كل، مقدار سوخت مصرفي كل خودروهاي پشت چراغ نيز محاسبه شد. بر اين اساس مقدار زمان تلف شده­ي كل و سوخت مصرفي در چراغ هوشمند با اعمال شرط طول صف فاز مقابل كمترين ميزان را داراست. پس از آن و به فاصله­ي كمي روش استفاده از گپ بهينه قرار دارد، كه خود به ميزان زيادي مصرف سوخت كمتري نسبت به زمانبندي هوشمند به روش پايه دارد، و در نهايت بيشترين زمان تلف شده و نيز بيشترين مصرف سوخت مربوط چراغ با زمانبندي غير هوشمند تخمين زده شد.

تحت نظارت وف ایرانی