رفتن به محتوای اصلی
x
میلاد
عنوان پایان نامه
بررسي سياست فاصله - مبنا در تعيين نرخ كرايه اتوبوس
مطالعه موردی
خطوط اتوبوسراني اصفهان
استاد راهنما
دکتر میثم اکبرزاده

چکیده

كرايه پرداختي توسط مسافران به عنوان تامين‌كننده‌ي بخشي از درآمد سيستم، بر چرخه مالي و همچنين مطلوبيت حمل‌ونقل همگاني موثر است. از سوي ديگر، ساختار كرايه زماني عادلانه خواهد بود كه كرايه پرداختي با توجه به ميزان استفاده هر فرد از سيستم تعيين شده باشد. بنابراين با كارآمد كردن كرايه و توجه به برقراري عدالت در ميزان كرايه، هزينه خدمت‌رساني به مسافران، بصورت متوازن بين آنان توزيع خواهد شد.  در اين پايان‌نامه، روابط لازم براي محاسبه كرايه به روش مسافت  - مبنا ارائه ‌گرديده است. همچنين ميزان تغيير در تقاضا و درآمد سازمان اتوبوسراني شهر اصفهان، در صورت حساس نمودن كرايه به مسافت سفر مسافران مورد ارزيابي قرار گرفته است و در نهايت شاخص عدالت اجتماعي قبل و بعد از اين تغيير ساختار بر مبناي شاخص‌هاي در نظر گرفته شده محاسبه شده است. نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه با تغيير ساختار كرايه از حالت ثابت به متغير، مي‌توان تقاضا و درآمد سيستم را افزايش داد و از منظر عدالت اجتماعي نيز وضعيت سيستم را بهبود بخشيد.

 

تحت نظارت وف ایرانی