رفتن به محتوای اصلی
x
زهرا
عنوان پایان نامه
بررسي اثر ملاحظات پايداری شبكه در اولويت بندی پروژه های حمل و نقل شهری
استاد راهنما
دکتر میثم اکبرزاده

 

  چکیده

شبكه معابر شهري يك موجوديت آسيب‌پذير است به اين معني كه ممكن است بر اثر عوامل گوناگوني دچار اختلال شود. اين اختلال ممكن است به‌صورت معناداري تردد در شهر را دچار مشكل كند يا ارتباط با قسمت‌هايي از شهر را قطع كند. به‌منظور تحليل آسيب‌پذيري شبكه معابر و تلاش براي كاهش آن لازم است معيار مناسبي براي ارزيابي و انتخاب پروژه‌هاي حمل‌ونقلي تعريف و به مجموعه معيارهاي موجود اضافه شود. معيار هم‌بندي، معيار جديدي است كه با توجه به آن مي‌توان زيرساختي را انتخاب كرد كه باعث تقويت اطمينان‌پذيري و پايداري كلي شبكه معابر شهري شود. در نتيجه مقاومت شبكه در برابر انسداد بخشي از معابر آن افزايش مي‌يابد. در اين پايان‌نامه، شاخص‌هاي معيار هم‌بندي بررسي و مطالعه شده است. پنج پروژه‌ در دست مطالعه شهر اصفهان   به ترتيب شامل پروژه يك احداث پل، زيرگذر و گردش به راست در ميدان استقلال، پروژه دو تغيير وضعيت ميدان 25 آبان با ساخت يك پل و چهار مسير گردش به راست، پروژه سه امتداد خيابان فرشادي، پروژه چهار احداث خيابان آذرمهر در امتداد خيابان صاحب روضات و پروژه پنج امتداد بزرگراه رداني‌پور مورد ارزيابي قرار گرفت. اين پروژه‌ها يك بار صرفاً با درنظر گرفتن شاخص‌هاي ترافيكي و يك بار با در نظر گرفتن شاخص‌هاي ترافيكي و پايداري رتبه‌بندي شدند. براي رتبه‌بندي از روش TOPSIS استفاده شد. نتايج نشان داد كه در نظر گرفتن شاخص پايداري باعث تغيير معني‌دار اولويت‌بندي پروژه‌هاي در دست بررسي شده است. اولويت‌بندي پروژه‌ها از حالت چهار، سه، دو، يك و پنج به حالت سه، چهار ، دو، يك و پنج تغيير يافت.

 

تحت نظارت وف ایرانی