رفتن به محتوای اصلی
x
راضیه
عنوان پایان نامه
انتخاب و زمانبندي پروژه هاي حمل و نقلي
مطالعه موردی
شهر اصفهان
استاد راهنما
دکتر سید نادر شتاب‌ بوشهری

چکیده:

 

انتخاب و زمان­بندي پروژه‌­هاي شبكه حمل­‌ونقل شهري يكي از مسائل مهم در حوزه برنامه ريزي حمل­‌و­نقل مي­باشد. در زمان­بندي پروژه ها مشخص مي­‌گردد كه هر پروژه در چه زماني از دوره برنامه­‌ريزي بايد اجرا گردد. در اين پايان نامه مدلي براي زمان­بندي پروژه هاي ساخت و تعريض خيابان­‌هاي شهري و همچنين پروژه‌­هاي حمل‌­و­نقل عمومي ارائه مي­‌گردد. اين مسئله در ذات خود يك مسئله طراحي شبكه چند هدفه است. از ويژگي هاي اين مدل پيشنهادي انعطاف پذيري  زمان­بندي پروژه ها در ارتباط با بودجه ساليانه تخصيص داده شده به آن ها است. اين بدان مفهوم است كه مدت زمان ساخت يك خيابان در اول مشخص نيست بلكه با حل مدل و توجه هم­زمان به محدوديت­هاي فني و ميزان تخصيص بودجه به آن مشخص مي­‌گردد. در اين پايان نامه از چهار شاخص "مجموع زمان سفر"، "عدالت فضايي"، "شلوغي" و "آلودگي زيست محيطي" براي ارزيابي و زمان­بندي پروژه‌­ها استفاده شده ­است. تابع هدف مدل پيشنهادي بر پايه يك رويكرد حل پيشين توسعه داده شده­ است. همچنين يك الگوريتم حل ابتكاري براي حل مدل پيشنهادي در ارتباط با شبكه­‌هاي حمل­‌و­نقل شهري واقعي و با ابعاد بزرگ پيشنهاد گشته ­است. براي نشان دادن كارآمدي مدل پيشنهادي در حل مسائل بزرگ، شبكه حمل‌­و­نقل شهر اصفهان به عنوان شبكه مورد مطالعه انتخاب گرديد و تعداد31 پروژه احداث و تعريض خيابان همراه با 12 پروژه BRT در يك دوره برنامه‌­ريزي 10 ساله (1395-1405) با استفاده از مدل و روش حل پيشنهادي در زمان محدودي زمان­بندي گرديد. نتايج بدست آمده حاكي از رضايت­ بخش بودن جواب بدست آمده مي­‌باشد.

 

تحت نظارت وف ایرانی