رفتن به محتوای اصلی
x
محمد حسین
عنوان پایان نامه
تعيين تقاضاي ضريب اصطكاك در گردراهه‌ها با استفاده از شبيه‌سازي حركت وسايل‌نقليه در تقاطع‌هاي غيرهمسطح
استاد راهنما
دکتر محمد تمنایی-دکتر حسین حق‌شناس

چکیده:

هدف از انجام اين پژوهش، ارزيابي تقاضاي ضريب اصطكاك در گردراهه‌هاي تسهيلات تبادل (تقاطع­‌هاي غيرهمسطح) است. در متدولوژي پيشنهادي پژوهش از نرم­ افزارهاي CarSim و TruckSim جهت اجراي شبيه­‌سازي بهره گرفته شده ­است. خودروهاي مورد استفاده در شبيه‌­سازي عبارتند از: هاچ بك، سدان (به عنوان خودروهاي سواري) و تريلر (به عنوان خودروي سنگين). شبيه‌­سازي براي دو نوع متفاوت گردراهه (SCS و CCC) در دو حالت مختلف (با ترمزگيري و بدون ترمزگيري) انجام شده­ است. به علاوه، در پژوهش حاضر، با استفاده از تحليل رگرسيون نتايج شبيه‌­سازي، مدل­‌هاي مناسب جهت تقاضاي ضريب اصطكاك براي حالات مختلف به دست آمده­‌اند. نتايج حاصل از پژوهش نشان­‌دهنده آن است كه مقادير تقاضاي اصطكاك پيشنهادي آشتو و آيين­‌نامه 415 ايران، دست پايين و در جهت خلاف اطمينان مي­‌باشند. اين تفاوت در حالت عدم ترمزگيري و شرايط سربالايي و سرازيري، به ترتيب 24% و 18% و در حالت ترمزگيري و شرايط سربالايي و سرازيري، به ترتيب 124% و 135% است. همچنين نتايج پژوهش حاكي از آن است كه تقاضاي اصطكاك وسايل نقليه سنگين بيش از وسايل نقليه سواري است. اين ميزان تفاوت، در حالت عدم ترمزگيري بين 27% تا 52% و در حالت ترمزگيري بين 49% تا 62% مي­‌باشد. از نتايج اين پژوهش به منظور بازنگري در مقادير ضريب اصطكاك موردنياز جهت طراحي گردراهه­‌ها در تقاطع‌­هاي غيرهمسطح مي­‌توان استفاده نمود. اصلاح مقادير آيين­نامه­‌ها بر مبناي نتايج پژوهش حاضر، مي­‌تواند سبب افزايش ايمني عبور و مرور از گردراهه­‌ها و كاهش تلفات و خسارات رانندگي گردد.

 

تحت نظارت وف ایرانی