رفتن به محتوای اصلی
x
مهندس روح الله
موقعیت
کارشناس برنامه نویسی کامپیوتر
دسته بندی کلی
نوع فرد
زمان تصدی
1395 تا کنون

تحت نظارت وف ایرانی