رفتن به محتوای اصلی
x
مهندس سید فرزین

پروژه ها:

تعیین سازوکار سنجش و محاسبه بهره‌وری نهاده‌های حمل‌ونقل شهری اصفهان

دسته بندی کلی
نوع فرد
زمان تصدی
1397-1398

تحت نظارت وف بومی