رفتن به محتوای اصلی
x

جذب بار از حمل و نقل جاده ای به حمل و نقل ریلی یکی از راهبردهای اساسی حمل و نقل کالا در سطح ملی است که در جهت کاهش مصرف سوخت، تصادفات و هزینه استهلاک راه ها دارای اهمیت است. در این مطالعه براساس مدل های ریاضی تاثیر متغیرهای موثر در جذب بار ریلی مانند هزینه حمل، زمان سفر و دسترسی، نرم افزار برای بازرگانی راه آهن توسعه یافته است که می توان نتایج هرگونه برنامه ریزی برای جذب بار ریلی با تغییر متغیرهای مستقل را در پهنه جغرافیایی کشور مشاهده نمود. گزارش و شرح زیرساخت‌ها، فعالیت‌ها، و دستاوردها این پژوهش طی قراردادی فی‌مابین دانشگاه صنعتی اصفهان و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران انجام شده است و نتایج خروجی های این پروژه در موارد زیر بوده است: جمع‌آوری برنامه‌های جدید صنایع، معادن، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف مؤثر بر تقاضای کل جابه‌جایی بار پایش تغییرات سهم بازار حمل‌ونقل بار ریلی در مقایسه با جاده‌ای در سال‌های مختلف بروز رسانی توابع تقاضای حمل‌ونقل ریلی بار پیش بینی تقاضای بازار ماتریس کالا، مبدا-مقصد آینده بار (مجموع ریل و جاده) توسعه نرم افزار با قابلیت پایش عملکرد بازرگانی راه آهن و طراحی برنامه توسعه بازار حمل و نقل ریلی

مقیاس
کشوری
کارفرما
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
مشاور
دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا
1397-1399

تحت نظارت وف ایرانی