رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید دانشجویان دانشکده حمل و نقل از متروی اصفهان

دانشجویان دانشکده به همراه اساتید خود از متروی اصفهان بازدید کردند. 
سازمان قطار شهری اصفهان میزبان این دیدار بود و از دو ایستگاه شیخ بهایی و کاوه بازدید صورت گرفت. دانشجویان ضمن آشنایی با  فضا و  عملکرد ایستگاه ها با  ابعاد عملی حمل و نقل همگانی نیز آشنا شدند.

تحت نظارت وف ایرانی