رفتن به محتوای اصلی
x

پژوهش

تقاضا 20 ساله
طراحي شبکه بهینه حمل و نقل ریلی کشور مطابق برآورد تقاضا و…
مقیاس : کشوری
کارفرما : وزارت راه و شهرسازی
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1398-1399
نفتی
حمل و نقل بهینه فرآورده های نفتی با لحاظ گونه های جاده ای،…
مقیاس : کشوری
کارفرما : شرکت پخش فرآورده های نفتی
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1398-1399
بازار
طراحی برنامه توسعه بازار حمل و نقل ریلی مبتنی تحلیل عرضه و…
مقیاس : کشوری
کارفرما : شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1397-1399
مطالعات سامانه پشتیبان تصمیم (DSS) بازطراحی خطوط جدید حمل ونقل همگانی
مطالعات سامانه پشتیبان تصمیم (DSS) بازطراحی خطوط جدید حمل…
مقیاس : شهری
کارفرما : معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1396
آسیبپذیری
تحلیل آسیب پذیری شبکه معابر شهر اصفهان
مقیاس : شهری
کارفرما : شهرداری اصفهان
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1395-1396
تخلیه اضطراری
تخلیه اضطراری اماکن عمومی مطالعه موردی: مجموعه اداری امیرکبیر…
مقیاس : شهری
کارفرما : شهرداری اصفهان
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1395-1396
مهندس روح الله شکرآرا
کارشناس برنامه نویسی کامپیوتر

همکار
دکتر ارسلان فقری
دانشگاه جورج میسون آمریکا

همکار
دکتر شهاب الدین کرمانشاهی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

همکار

تحت نظارت وف بومی