رفتن به محتوای اصلی
x

پژوهش

موجک
پیش‌بینی کوتاه‌مدت تردد معابر بزرگراهی بمنظور بروزرسانی…
مقیاس : شهری
کارفرما : شهرداری اصفهان
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1395-1396
SCATS
تحلیل سطح سرویس در تقاطع‌های دارای زمان‌بندی هوشمند
مقیاس : شهری
کارفرما : شهرداری اصفهان
تاریخ اجرا : 1395-1396
شناسایی الگوی سفر مسافران اتوبوسرانی با تحلیل داده های سامانه هوشمند کرایه (AFC)
شناسایی الگوی سفر مسافران اتوبوسرانی با تحلیل داده های سامانه…
مقیاس : شهری
کارفرما : معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1395 تا 1396
امکان سنجی و طراحی وسیله جدید حمل و نقل غیرموتوری مناسب سفرهای خانوادگی
امکان سنجی و طراحی وسیله جدید حمل و نقل غیرموتوری مناسب…
کارفرما : معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1395 تا 1396
تدوین پیوست مدیریت بحران و پدافند غیر عامل پروژه های حمل و نقل شهری
تدوین پیوست مدیریت بحران و پدافند غیر عامل پروژه های حمل و…
مقیاس : شهری
کارفرما : معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1395 تا 1396
تحلیل سطح سرویس در تقاطع‌های دارای زمان‌بندی هوشمند
تحلیل سطح سرویس در تقاطع‌های دارای زمان‌بندی هوشمند
مقیاس : شهری
کارفرما : معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1395
مهندس روح الله شکرآرا
کارشناس برنامه نویسی کامپیوتر

همکار
دکتر ارسلان فقری
دانشگاه جورج میسون آمریکا

همکار
دکتر شهاب الدین کرمانشاهی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

همکار

تحت نظارت وف بومی