رفتن به محتوای اصلی
x

پژوهش

تخلیه اضطراری
تخلیه اضطراری اماکن عمومی مطالعه موردی: مجموعه اداری امیرکبیر…
مقیاس : شهری
کارفرما : شهرداری اصفهان
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1395-1396
موجک
پیش‌بینی کوتاه‌مدت تردد معابر بزرگراهی بمنظور بروزرسانی…
مقیاس : شهری
کارفرما : شهرداری اصفهان
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1395-1396
تدوین پیوست مدیریت بحران و پدافند غیر عامل پروژه های حمل و نقل شهری
تدوین پیوست مدیریت بحران و پدافند غیر عامل پروژه های حمل و…
مقیاس : شهری
کارفرما : معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1395 تا 1396
شناسایی الگوی سفر مسافران اتوبوسرانی با تحلیل داده های سامانه هوشمند کرایه (AFC)
شناسایی الگوی سفر مسافران اتوبوسرانی با تحلیل داده های سامانه…
مقیاس : شهری
کارفرما : معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1395 تا 1396
امکان سنجی و طراحی وسیله جدید حمل و نقل غیرموتوری مناسب سفرهای خانوادگی
امکان سنجی و طراحی وسیله جدید حمل و نقل غیرموتوری مناسب…
کارفرما : معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1395 تا 1396
زمانبندی مجدد چراغهای راهنمایی در راستای اولویت دهی به حمل‌ونقل همگانی (مطالعه موردی: خط یک BRT اصفهان)
زمانبندی مجدد چراغ های راهنمایی در راستای اولویت دهی به حمل‌…
مقیاس : شهری
کارفرما : معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1395
دکتر ارسلان فقری
دانشگاه جورج میسون آمریکا

همکار
دکتر شهاب الدین کرمانشاهی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

همکار

تحت نظارت وف ایرانی