رفتن به محتوای اصلی
x

جناب آقای دکتر حق شناس - پژوهشگر برتر

پژوهشگر برتر دانشگاه در زمینه طرح های صنعتی در سال 1397

تحت نظارت وف ایرانی