رفتن به محتوای اصلی
x

فرهنگی دانشجویی

انجمن علمي مهندسی حملونقل، مجموعه‌ای متشكل از دانشجویان علاقه‌مند به مشاركت داوطلبانه در فعالیت‌های علمی در دانشكده­ی‌ مهندسی حملونقل است كه تحت نظر معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده هدایت و راهبری می‌­شود. زمینه‌­های اصلی فعالیت انجمن علمی به شرح زیر است:

  • انجام فعالیت‌های آموزشی (تشکیل کارگاههای آموزشی تخصصی حوزه حمل‌ونقل، کارگاه‌های آموزش نرمافزارهای تخصصی حملونقل و حوزه‌های بین رشته‌ای)
  • برگزاری رویدادهای علمی (برگزاری مسابقات دانشجویی، ایده‌شو، گردهم‌آیی‌های علمی و تخصصی)
  • فعالیت‌های پژوهشی (پژوهش پیرامون مسائل و راهکارها در حوزه حمل‌ونقل، به اشتراکگذاری مطالب مرتبط با پژوهش‌های دانشجویان)
  • گفت‌وگوی علمی و تخصصی (گفت‌وگو و تبادل نظر پیرامون نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها در ابعاد حملونقل شهری، ملی و بین‌المللی و گونه‌های جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی)
  • بازدید و همکاری مشترک با مراکز علمی و فنی، مجامع علمی و تخصصی ملی و بین‌المللی، و شرکتهای حمل‌ونقل مسافر و کالا

اهداف انجمن علمی دانشکده عبارتند از:

  • تقویت روحیه و بنیه‌­ی علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه‌‌‌های مناسب برای مشاركت جمعی و داوطلبانه دانشجویان در شناسایی و حل مسائل حوزه حملونقل
  • بهره‌مندی از توانمندی و خلاقیت دانشجویان در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری
  • آشنایی دانشجویان با تجربیات  کشورهای مختلف در زمینه حمل‌ونقل بار و مسافر در سراسر دنیا
  • استفاده از دانش و تجربیات دانشجویان و دانش‌آموختگان در ارگان‌های دولتی مرتبط با حمل‌ونقل بار و مسافر

تحت نظارت وف ایرانی