رفتن به محتوای اصلی
x

پژوهش

تقاضای بار
تحلیل تقاضای حمل و نقل بار و ظرفیت محورهای اصلی شبكه راه آهن…
مقیاس : کشوری
کارفرما : شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1392-1395
تحليل تقاضای حمل و نقل بار و ظرفيت محورهاي اصلي شبكه راه آهن كشور
تحليل تقاضای حمل و نقل بار و ظرفيت محورهاي اصلي شبكه راه آهن…
مقیاس : ملی
کارفرما : شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1392 تا 1395
بخش هایی از مطالعات جامع حمل و نقل شهر اصفهان
بخش هایی از مطالعات جامع حمل و نقل شهر اصفهان
مقیاس : شهری
کارفرما : معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1391 تا 1394
مهندس روح الله شکرآرا
کارشناس برنامه نویسی کامپیوتر

همکار
دکتر ارسلان فقری
دانشگاه جورج میسون آمریکا

همکار
دکتر شهاب الدین کرمانشاهی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

همکار

تحت نظارت وف بومی