رفتن به محتوای اصلی
x

پژوهش

تقاضای بار
تحلیل تقاضای حمل و نقل بار و ظرفیت محورهای اصلی شبكه راه آهن…
مقیاس : کشوری
کارفرما : شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1392-1395
تحليل تقاضای حمل و نقل بار و ظرفيت محورهاي اصلي شبكه راه آهن كشور
تحليل تقاضای حمل و نقل بار و ظرفيت محورهاي اصلي شبكه راه آهن…
مقیاس : ملی
کارفرما : شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1392 تا 1395
بخش هایی از مطالعات جامع حمل و نقل شهر اصفهان
بخش هایی از مطالعات جامع حمل و نقل شهر اصفهان
مقیاس : شهری
کارفرما : معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1391 تا 1394
دکتر ارسلان فقری
دانشگاه جورج میسون آمریکا

همکار
دکتر شهاب الدین کرمانشاهی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

همکار

تحت نظارت وف ایرانی