رفتن به محتوای اصلی
x

جناب آقای دکتر حق شناس - مجری طرح برگزیده دانشگاهی سال 1397

طاحی و پیاده سازی سامانه نرم افزاری هوشمند و مدیریت بهره برداری اتوبوسرانی

تحت نظارت وف ایرانی