رفتن به محتوای اصلی
x
  • ارائه سیاست ها و راهکارهای حمل و نقل
  • مدیریت تقاضای سفر و محدودیت  خودروی شخصی
  • طرح جامع پارکینگ
  • طرح جامع حمل و نقل غیر موتوری (پیاده و دوچرخه)
  • مدیریت و افزایش ایمنی معابر 
  • طرح حمل و نقل ایام خاص ( گردشگری)
مقیاس
شهری
کارفرما
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان
مشاور
دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا
1391 تا 1394

تحت نظارت وف ایرانی