رفتن به محتوای اصلی
x

پژوهش

زمانبندی مجدد چراغهای راهنمایی در راستای اولویت دهی به حمل‌ونقل همگانی (مطالعه موردی: خط یک BRT اصفهان)
زمانبندی مجدد چراغ های راهنمایی در راستای اولویت دهی به حمل‌…
مقیاس : شهری
کارفرما : معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1395
تحلیل سطح سرویس در تقاطع‌های دارای زمان‌بندی هوشمند
تحلیل سطح سرویس در تقاطع‌های دارای زمان‌بندی هوشمند
مقیاس : شهری
کارفرما : معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1395
خدمه
زمانبندی خدمه در شبکه راه آهن ایران محور پژوهش حمل و نقل
کارفرما : شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1394-1395
خصوصی سازی
بررسی الزامات خصوصی سازی در احداث زیرساخت های شبکه ریلی کشور…
مقیاس : کشوری
کارفرما : شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1394-1395
مطالعات جامع راههای استان اصفهان
مطالعات جامع راههای استان اصفهان
مقیاس : استانی
کارفرما : مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1393 تا 1399
کاربرد سامانه های هوشمند ( AFC  و AVL ) در مدیریت بهره برداری اتوبوسرانی
کاربرد سامانه های هوشمند ( AFC و AVL ) در مدیریت بهره برداری…
مقیاس : شهری
کارفرما : شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1393 تا 1395
دکتر ارسلان فقری
دانشگاه جورج میسون آمریکا

همکار
دکتر شهاب الدین کرمانشاهی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

همکار

تحت نظارت وف ایرانی