رفتن به محتوای اصلی
x

پژوهش

زمانبندی مجدد چراغهای راهنمایی در راستای اولویت دهی به حمل‌ونقل همگانی (مطالعه موردی: خط یک BRT اصفهان)
زمانبندی مجدد چراغ های راهنمایی در راستای اولویت دهی به حمل‌…
مقیاس : شهری
کارفرما : معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1395
تحلیل سطح سرویس در تقاطع‌های دارای زمان‌بندی هوشمند
تحلیل سطح سرویس در تقاطع‌های دارای زمان‌بندی هوشمند
مقیاس : شهری
کارفرما : معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1395
خدمه
زمانبندی خدمه در شبکه راه آهن ایران محور پژوهش حمل و نقل
کارفرما : شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1394-1395
خصوصی سازی
بررسی الزامات خصوصی سازی در احداث زیرساخت های شبکه ریلی کشور…
مقیاس : کشوری
کارفرما : شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1394-1395
مطالعات جامع راههای استان اصفهان
مطالعات جامع راههای استان اصفهان
مقیاس : استانی
کارفرما : مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1393 تا 1399
کاربرد سامانه های هوشمند ( AFC  و AVL ) در مدیریت بهره برداری اتوبوسرانی
کاربرد سامانه های هوشمند ( AFC و AVL ) در مدیریت بهره برداری…
مقیاس : شهری
کارفرما : شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1393 تا 1395
مهندس روح الله شکرآرا
کارشناس برنامه نویسی کامپیوتر

همکار
دکتر ارسلان فقری
دانشگاه جورج میسون آمریکا

همکار
دکتر شهاب الدین کرمانشاهی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

همکار

تحت نظارت وف بومی