رفتن به محتوای اصلی
x
  • امکان­سنجی مقدماتی اعمال اولویت­دهی به ناوگان اتوبوس در تقاطعات مسیرهای ويژه شهر اصفهان
  • بررسی انواع استراتژی ها و روش­های مورد استفاده جهت اولویت دهی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی در تقاطعات
  • ارائه الگوریتم ابتکاری انطباق­پذیر (TSPAT) جهت اعمال اولویت­دهی به ناوگان حمل و نقل عمومی در تقاطع­ها، بر اساس زمانبندی هوشمند چراغ راهنمایی
  • محاسبه منافع حاصل از پیاده­سازی الگوریتم پیشنهادی در 30 تقاطع از تقاطع­های واقع در شبکه بی­آرتی اصفهان،
  • ارائه راهکارهای کاهش تأخیر وسایل حمل‌ونقل همگانی در تقاطعات مسیرهای ويژه، جهت حفظ کارکرد اصلی این مسیرها و توجیه­پذیری استفاده از آنها
مقیاس
شهری
کارفرما
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان
مشاور
دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا
1395

تحت نظارت وف ایرانی