رفتن به محتوای اصلی
x
 • بررسی انواع سه چرخه های غیر موتوری ودلایل توسعه استفاده از سه چرخه ها در مناطق مختلف جهان
 • بررسی امکانات پیش بینی شده و شیوه گسترش استفاده از این سیستم در مناطق مختلف جهان
 • طراحی نمونه مفهومی اولیه بر اساس نیاز سنجی
 • طراحی شاسی اصلی و بدنه: ( شامل انجام محاسبات مکانیکی و ارگونومیکی و زیبایی شناسانه)
 • طراحی سیستم محرکه: ( بررسی سیستم های موجود با بیشترین راندمان )
 • طراحی سیستم تامین نیرو : ( بررسی باطری های مختلف و متناسب با سیستم محرکه و قابلیت شارژ)
 •  طراحی سیستم انتقال نیرو : (بررسی سیستم چرخ دنده برای بهترین راندمان و با چند درجه از سرعت)
 •  طراحی سیستم های فرمان و ترمز : (بررسی های مکانیکی و ارگونومیکی)
 •  طراحی جزئیات : مانند آینه ، چراغ، چراغ راهنما، صندلی ، سیستم هشدار
 •  بررسی بازار برای یافتن نمونه های مشابه یا نزدیک به طرح اولیه
 •  تهیه قطعات و ساخت و تولید کارگاهی
 • بررسی مشکلات حمل و نقلی پیش روی گسترش استفاده از این سیستم از جمله مسیر عبوری، محل پارک، ایمنی
 • بررسی مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پیش روی گسترش استفاده از این سیستم ها(خانوادگی و بانوان) با نظرسنجی از شهروندان
 •  ارائه برنامه اجرایی و زمانبندی گسترش این وسایل در اصفهان
کارفرما
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان
مشاور
دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا
1395 تا 1396

تحت نظارت وف بومی