رفتن به محتوای اصلی
x

تعیین الگوی بهینه طراحی یکپارچه شبکه ریلی ایران با لحاظ اهداف و دیدگاه های متفاوت تصمیم گیرندگان سطوح مختلف شبکه حمل و نقل کالا و در نظر گرفتن رقابت گونه های حمل و نقل ریلی و جاده ای گزارش و شرح زیرساخت‌ها، فعالیت‌ها، و دستاوردها این پژوهش طی قراردادی فی‌مابین دانشگاه صنعتی اصفهان و وزرات راه و شهرسازی انجام شده‌است. خلاصه فعالیت‌های انجام شده عبارتست از: ارائه الگوریتم طراحی یکپارچه و بهینه شبکه ریلی ایران سناریوهای برتر استراتژیک جهت احداث محورها و مراکز لجستیک ارائه بسته جامع سیاست گذاری سخت افزاری و نرم افزاری شبکه ریلی

مقیاس
کشوری
کارفرما
وزارت راه و شهرسازی
مشاور
دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا
1398-1399

تحت نظارت وف ایرانی