رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید دانشجویان دانشکده حمل و نقل از مرکز کنترل ترافیک شهر اصفهان

دانشجویان دانشکده مهندسی حمل و نقل از مرکز کنترل ترافیک شهر اصفهان دیدن به عمل آوردند.
در این دیدار آقای مهندس کیخسرو کیانی ریس مرکز کنترل ترافیک شهر اصفهان میزبانی را بر عهده داشتند. دانشجویان ضمن آشنایی با سیستم های کنترل ترافیک  مورد استفاده در این مرکز، فضا و نحوه ی مدیریت ترافیک این شهر را از نزدیک مشاهده کردند.
 
تارنمای مرکز کنترل ترافیک :          http://www.isfahan.ir/Index.aspx?lang=1&sub=34#tab5

تحت نظارت وف ایرانی