رفتن به محتوای اصلی
x

حضور مدیر برنامه ریزی و مطالعات شرکت واحد اتوبوسرانی استان اصفهان در دانشکده حمل و نقل

آقای مهندس آقاسی مدیر برنامه‌ریزی و مطالعات شرکت واحد اتوبوسرانی استان اصفهان در دانشگاه صنعتی اصفهان حضور به عمل آوردند.  جلسه‌ای به میزبانی دانشکده‌ی حمل و نقل برگزار شد و پیرامون تاریخچه این شرکت و چالشهای  روبروی آن بحث و تبادل  نظر  شد.
در پایان دانشجویان پیشنهادهای خود را برای ارتقا هرچه بهتر سیستم اتوبوسرانی ارائه کردند و فضا برای ارتباط و همکاری‌های دوجانبه‌ی آتی باز شد.

تحت نظارت وف ایرانی