رفتن به محتوای اصلی
x

موافقت اصولی شورای گسترش آموزش عالی وزارت علومشورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تاسیس پژوهشکده حمل‌و‌نقل در دانشگاه صنعتی اصفهان موافقت کرد.

تحت نظارت وف ایرانی