رفتن به محتوای اصلی
x

پذیرش اولین دوره دانشجو در رشته برنامه ریزی حمل و نقل در مقطع کارشناسی ارشد در13 مهرماه سال 92

دانشگاه صنعتی اصفهان در ۱۳مهر ماه سال ۹۲ در رشته برنامه ریزی حمل و نقل در مقطع  کارشناسی ارشد برای اولین دوره دانشجو پذیرفت.

تحت نظارت وف ایرانی