رفتن به محتوای اصلی
x

افراد

دکتر محمد تمنائی
معاون پژوهشی, سرپرست تحصیلات تکمیلی, سرپرست فرهنگی دانشجویی, استادیار

  • 98-31-33911403
شماره اتاق : 4
دکتر میثم اکبرزاده
رئیس دانشکده, دانشیار

  • 98-31-33911404
شماره اتاق : 3
دکتر حمیدرضا صفوی
رؤسای پیشین, استاد
(۱۳۹۳-۱۳۹۲)
دکتر علی شاهنده نوک آبادی
رؤسای پیشین, استاد
( ۱۳۹۳ -1399 )
  • 98-31-33911400
شماره اتاق : 5

تحت نظارت وف بومی