رفتن به محتوای اصلی
x

تحصیلات تکمیلی

مهرنوش شریفی جوزدانی
دانشجو
1399
برنامه ریزی حمل و نقل
فائزه السادات اسماعیلی
دانشجو
1399
برنامه ریزی حمل و نقل
ارشیا شعرای نجاتی
دانشجو
1399
برنامه ریزی حمل و نقل
متینه افیونی مبارکه
دانشجو
1399
برنامه ریزی حمل و نقل
محمد نوروزی
دانشجو
1399
برنامه ریزی حمل و نقل
فائزه امیدی
دانشجو
1399
برنامه ریزی حمل و نقل
محمد یزدی زاده
دانشجو
1399
برنامه ریزی حمل و نقل
محسن انالوئی
دانشجو
1399
برنامه ریزی حمل و نقل
زهره رستمی راد
دانشجو
1399
برنامه ریزی حمل و نقل
لیلا شیرازی
دانشجو
1398
برنامه ریزی حمل و نقل
حمیدرضا شمس
دانشجو
1398
برنامه ریزی حمل و نقل
رضا شاه‌پسند
دانشجو
1398
برنامه ریزی حمل و نقل
رضا بهمنی‌اصل
دانشجو
1398
برنامه ریزی حمل و نقل
سید معین امیری‌ محمدآبادی
دانشجو
1398
برنامه ریزی حمل و نقل
فاطمه دشتی
دانشجو
1398
برنامه ریزی حمل و نقل
زهرا درخشندی
دانشجو
1398
برنامه ریزی حمل و نقل
خشایار موکویی
دانشجو
1398
برنامه ریزی حمل و نقل
سحر دهقان
دانشجو
1398
برنامه ریزی حمل و نقل
علی میرزائی
دانشجو
1398
برنامه ریزی حمل و نقل
امین شیخ‌ هادیان
دانشجو
1398
برنامه ریزی حمل و نقل
حسین نادری‌ده‌قطب‌الدینی
دانشجو
1398
برنامه ریزی حمل و نقل
مرتضی مجیدی
دانشجو
1397
برنامه ریزی حمل و نقل
محمد پاپی
دانشجو
1397
برنامه ریزی حمل و نقل
رضا واسعی‌زاده
دانشجو
1397
برنامه ریزی حمل و نقل
محمدعلی حبیب‌الهی‌نجف‌آبادی
دانشجو
1397
برنامه ریزی حمل و نقل
زهرا شیرازی
دانشجو
1397
برنامه ریزی حمل و نقل
فهیمه مهران‌فر
دانشجو
1397
برنامه ریزی حمل و نقل
یلدا راتق
دانشجو
1397
برنامه ریزی حمل و نقل
علی توکلی
دانشجو
1397
برنامه ریزی حمل و نقل
رضا مرزبان
دانشجو
1397
برنامه ریزی حمل و نقل
امیرحسین علافی‌پور
دانشجو
1397
برنامه ریزی حمل و نقل
حسین عبدالهی
دانشجو
1397
برنامه ریزی حمل و نقل
آرش آروین
دانشجو
1397
برنامه ریزی حمل و نقل
علی رضائی
دانشجو
1396
برنامه ریزی حمل و نقل

فارغ التحصیلان ورودی۱۳۹۲

سیدمهدی احمدیان
برنامه ریزی حمل و نقل
هوشمند سازي تقاطع ها در شهر ساري به منظور كمينه سازي تاخير خودروها
دکتر حسین حق شناس
زهرا الهی
برنامه ریزی حمل و نقل
تحليل پارامترها و روابط جريان پياده
معابر شهر اصفهان
دکتر میثم اکبرزاده
میلاد بندگانی
برنامه ریزی حمل و نقل
بررسي سياست فاصله - مبنا در تعيين نرخ كرايه اتوبوس
خطوط اتوبوسراني اصفهان
دکتر میثم اکبرزاده
پوریا حاجی علی
برنامه ریزی حمل و نقل
بررسي تاثير سرعت كاه ها بر پارامترهاي جريان ترافيكي
شهر اصفهان
دکتر میثم اکبرزاده
شهرزاد خسروی
برنامه ریزی حمل و نقل
بررسي تاثير سياست هاي مديريت تقاضاي حمل و نقل با استفاده از مدلهاي پويای سيستمی
محدوده مركزی شهر اصفهان
دکتر حسین حق شناس
جواد سلاجقه
برنامه ریزی حمل و نقل
بهينه سازي زمانبندي چراغ راهنمايي به منظور كاهش مصرف سوخت و توليد آلاينده ها
شهر اصفهان
دکتر میثم اکبرزاده
مصطفی طوقی
برنامه ریزی حمل و نقل
ارزيابي معابر پياده از منظر تخليه اضطراري
مجموعه اداري شهر اصفهان
دکتر میثم اکبرزاده
رقیه عبدالهی
برنامه ریزی حمل و نقل
ايمني و ارائه راهكارهاي كاهش تصادفات در راه هاي بين شهري
استان كرمان
دکتر حسین حق شناس
سینا مهری
برنامه ریزی حمل و نقل
تحليل وضع موجود حمل ونقل كانتينري در ايران و راهكارهاي افزايش مطلوبيت حمل آن با راه آهن
دکتر حسین حق شناس
زهرا نصیریان
برنامه ریزی حمل و نقل
بررسي اثر ملاحظات پايداری شبكه در اولويت بندی پروژه های حمل و نقل شهری
دکتر میثم اکبرزاده

فارغ التحصیلان ورودی۱۳۹۳

سید منصور جوهری فروشانی
برنامه ریزی حمل و نقل
ارزيابي گزينه هاي سياست قيمت گذاري محدوده مركزي شهر
شهر اصفهان
دکتر حسین حق‌شناس
امیرحسین چگونیان
برنامه ریزی حمل و نقل
شناسايي و مقايسه اثرات كاربري ها بر حمل و نقل پايدار
مطالعه موردي برخي كاربري هاي شهر اصفهان
دکتر حسین حق‌شناس
امین خسروی بیژائم
برنامه ریزی حمل و نقل
بررسي مسئله زمانبندي خدمه در سيستم ريلي
شبكه راه آهن ايران
دکتر محمد تمنایی
راضیه خیامیم
برنامه ریزی حمل و نقل
انتخاب و زمانبندي پروژه هاي حمل و نقلي
شهر اصفهان
دکتر سید نادر شتاب‌ بوشهری
رکسانا رسولی گندمانی
برنامه ریزی حمل و نقل
تحليل شبكه ي حمل ونقل همگاني با استفاده از مفهوم شبكه هاي پيچيده
شهر اصفهان
دکتر میثم اکبرزاده
محمدتقی رنجبرریزی
برنامه ریزی حمل و نقل
تحقیق و تتبع
دکتر حسین حق شناس
سید فرزین صالحی ریحانی
برنامه ریزی حمل و نقل
تحليل آسيب-پذيري شبكه معابر شهر اصفهان بر اساس رويكرد تشخيص همايه
شهر اصفهان
دکتر میثم اکبرزاده
محمد قدیری‌ قلعه‌ناظری
برنامه ریزی حمل و نقل
رفتار مسافرين اتوبوسراني اصفهان با داده كاوي در اطلاعات سامانه كارت بليط شركت واحد اتوبوسراني
دکتر حسین حق شناس
مسعود محمدی
برنامه ریزی حمل و نقل
ارزيابي عملكرد سامانه هاي اتوبوس‌راني
سامانه اتوبوس‌راني ‌شهر اصفهان
دکتر میثم اکبرزاده
سید امیرحسین مرتضوی
برنامه ریزی حمل و نقل
توسعه روشي براي سنجش عدالت در توزيع خدمات حمل‌ونقل همگاني
شهر اصفهان
دکتر میثم اکبرزاده

فارغ التحصیلان ورودی۱۳۹۴

نسرین امیری
برنامه ریزی حمل و نقل
بررسي تاثيرسياست قيمت‌گذاري محدوده بر تغيير الگوي سفر شهروندان با استفاده از مدل‌هاي فعاليت‌مبنا
محدوده مرکزی شهر اصفهان
دکتر حسین حق شناس
شهرزاد بهمنش فر
برنامه ریزی حمل و نقل
توسعه يك مدل يكپارچه طراحي كاربري زمين و حمل و نقل با رويكرد توسعه پايدار
دکتر سید نادر شتاب‌ بوشهری
امیر چمنی فومنی دانا
برنامه ریزی حمل و نقل
استفاده از معيارهاي ايمني جانشين براي ارزيابي ايمني در تقاطع­‌هاي شهري
شهر اصفهان
دکتر حسین حق شناس-دکتر محمد تمنایی
محمد حسین ده‌شیری پاریزی
برنامه ریزی حمل و نقل
تعيين تقاضاي ضريب اصطكاك در گردراهه‌ها با استفاده از شبيه‌سازي حركت وسايل‌نقليه در تقاطع‌هاي غيرهمسطح
دکتر محمد تمنایی-دکتر حسین حق‌شناس
سید نیما رضوی
برنامه ریزی حمل و نقل
تحقيق و تتبع نظري
علی ریاحی سامانی
برنامه ریزی حمل و نقل
ارزيابي و بهبود قابليت اعتماد به عملكرد شبكه‌هاي خياباني تحت وقوع شلوغي هاي بازگشت پذير
دکتر سید نادر شتاب‌ بوشهری
کیوان سلیمی
برنامه ریزی حمل و نقل
بررسي وضعيت قابليت اعتماد سامانه اتوبوسراني
اتوبوسراني شهر اصفهان
دکتر میثم اکبرزاده
وحید صالحی
برنامه ریزی حمل و نقل
توسعه شاخص دسترسي، با توجه به مفهوم حمل‌ونقل پايدار
بازارهاي كوثر شهر اصفهان
دکتر حسین حق شناس
علیرضا غفاری فارسانی
برنامه ریزی حمل و نقل
پياده سازي و ارزيابي تاثير اولويت دهي به سامانه حمل و نقل همگاني در زمان بندي چراغ راهنمايي
كريدور خيابان كشاورزي-خيابان دانشگاه در شهر اصفهان
دکتر میثم اکبرزاده
سروش معمار منتظرین
برنامه ریزی حمل و نقل
ارزيابي آسيب‌پذيري شبكه‌ي معابر شهري و شناسايي نقاط بحراني با استفاده از مفاهيم شبكه‌هاي پيچيده
دکتر میثم اکبرزاده

فارغ التحصیلان ورودی۱۳۹۵

نیما ارزجانی
برنامه ریزی حمل و نقل
تعيين سازوكار سنجش و محاسبه بهره‌وري نهاده‌هاي حمل‌و‌نقل شهري
شهر اصفهان
دکتر میثم اکبرزاده
مریم امامی میبدی
برنامه ریزی حمل و نقل
بررسي رقابت بين سامانه حمل‌ونقل همگاني و خودرو شخصي براي سفر به مركز شهر با استفاده از رويكرد نظريه بازي
شهر اصفهان
دکتر حسین حق شناس
سیده مریم بهرامی
برنامه ریزی حمل و نقل
ارزيابي آسيب پذيري شبكه حمل و نقل شهري با لحاظ همزمان شبكه معابر شخصي و همگاني
شهر اصفهان
دکتر محمد تمنائی
علیرضا تقی‌زادگان
برنامه ریزی حمل و نقل
طراحي شبكه حمل ونقل ريلي با لحاظ رقابت بين گونه هاي ريلي و جاده اي
دکتر محمد تمنائی
کیهان توسلی
برنامه ریزی حمل و نقل
تحقيق و تتبع نظري
زهرا خشوعی اصفهانی
برنامه ریزی حمل و نقل
شناسايي گره هاي حياتي در شبكه هاي حمل و نقل شهري
دکتر میثم اکبرزاده
نرگس صفاری
برنامه ریزی حمل و نقل
تحقيق و تتبع نظري
سروش طغیانی اسفرجانی
برنامه ریزی حمل و نقل
تحقيق و تتبع نظري
علی عسگری
برنامه ریزی حمل و نقل
تحليل چندلايه شبكه هاي حمل‌و‌نقل
شهر اصفهان
دکتر میثم اکبرزاده
پریسا عقیلی
برنامه ریزی حمل و نقل
تحقيق و تتبع نظري

فارغ التحصیلان ورودی۱۳۹۶

محمد اسدالهی
برنامه ریزی حمل و نقل
دکتر احمدرضا طالبیان
مرتضی امیری زاده
برنامه ریزی حمل و نقل
دانش حسین‌پناهی
برنامه ریزی حمل و نقل
دکتر احمدرضا طالبیان
سید آرمان حق بیان
برنامه ریزی حمل و نقل
دکتر میثم اکبرزاده
شایان دانشور
برنامه ریزی حمل و نقل
دکتر حسین حق شناس
حسین سبحانی
برنامه ریزی حمل و نقل
حامد شیاسی ارانی
برنامه ریزی حمل و نقل
دکتر حسین حق شناس
احسان صالحی
برنامه ریزی حمل و نقل
دکتر محمد تمنائی
شیما طاهری
برنامه ریزی حمل و نقل
دکتر محمد تمنائی
سیدجواد موسوی
برنامه ریزی حمل و نقل
دکتر میثم اکبرزاده

فارغ التحصیلان ورودی۱۳۹۷

امین شاعر
برنامه ریزی حمل و نقل
دکتر حسین حق شناس

فارغ التحصیلان ورودی۱۳۹۸

فارغ التحصیلان ورودی۱۳۹۹

فرم تحویل پایان نامه (رساله) دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کتابخانه مرکزی

مراحل دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و دانش آموختگی

فرم تائید نسخه نهایی و انجام اصلاحات پایان نامه

شيوه‌نامه اجرايی آيين‌نامه آموزشی دوره تحصيلی كارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان

پیوست اندازه
شيوه‌نامه اجرايی ارشد نهایی 1397 49.31 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی