رفتن به محتوای اصلی
x

تحصیلات تکمیلی

متینه افیونی مبارکه
دانشجو
1399
برنامه ریزی حمل و نقل
محمد نوروزی
دانشجو
1399
برنامه ریزی حمل و نقل
فائزه امیدی
دانشجو
1399
برنامه ریزی حمل و نقل
محمد یزدی زاده
دانشجو
1399
برنامه ریزی حمل و نقل
محسن انالوئی
دانشجو
1399
برنامه ریزی حمل و نقل
زهره رستمی راد
دانشجو
1399
برنامه ریزی حمل و نقل
مهرنوش شریفی جوزدانی
دانشجو
1399
برنامه ریزی حمل و نقل
فائزه السادات اسماعیلی
دانشجو
1399
برنامه ریزی حمل و نقل
ارشیا شعرای نجاتی
دانشجو
1399
برنامه ریزی حمل و نقل
رضا بهمنی‌اصل
دانشجو
1398
برنامه ریزی حمل و نقل
سید معین امیری‌ محمدآبادی
دانشجو
1398
برنامه ریزی حمل و نقل
فاطمه دشتی
دانشجو
1398
برنامه ریزی حمل و نقل
زهرا درخشندی
دانشجو
1398
برنامه ریزی حمل و نقل
خشایار موکویی
دانشجو
1398
برنامه ریزی حمل و نقل
سحر دهقان
دانشجو
1398
برنامه ریزی حمل و نقل
علی میرزائی
دانشجو
1398
برنامه ریزی حمل و نقل
امین شیخ‌ هادیان
دانشجو
1398
برنامه ریزی حمل و نقل
حسین نادری‌ده‌قطب‌الدینی
دانشجو
1398
برنامه ریزی حمل و نقل
لیلا شیرازی
دانشجو
1398
برنامه ریزی حمل و نقل
حمیدرضا شمس
دانشجو
1398
برنامه ریزی حمل و نقل
رضا شاه‌پسند
دانشجو
1398
برنامه ریزی حمل و نقل
رضا واسعی‌زاده
دانشجو
1397
برنامه ریزی حمل و نقل
محمدعلی حبیب‌الهی‌نجف‌آبادی
دانشجو
1397
برنامه ریزی حمل و نقل
زهرا شیرازی
دانشجو
1397
برنامه ریزی حمل و نقل
فهیمه مهران‌فر
دانشجو
1397
برنامه ریزی حمل و نقل
یلدا راتق
دانشجو
1397
برنامه ریزی حمل و نقل
علی توکلی
دانشجو
1397
برنامه ریزی حمل و نقل
رضا مرزبان
دانشجو
1397
برنامه ریزی حمل و نقل
امیرحسین علافی‌پور
دانشجو
1397
برنامه ریزی حمل و نقل
حسین عبدالهی
دانشجو
1397
برنامه ریزی حمل و نقل
آرش آروین
دانشجو
1397
برنامه ریزی حمل و نقل
مرتضی مجیدی
دانشجو
1397
برنامه ریزی حمل و نقل
محمد پاپی
دانشجو
1397
برنامه ریزی حمل و نقل
علی رضائی
دانشجو
1396
برنامه ریزی حمل و نقل

فارغ التحصیلان ورودی۱۳۹۲

سیدمهدی احمدیان
برنامه ریزی حمل و نقل
هوشمند سازي تقاطع ها در شهر ساري به منظور كمينه سازي تاخير خودروها
دکتر حسین حق شناس
زهرا الهی
برنامه ریزی حمل و نقل
تحليل پارامترها و روابط جريان پياده
معابر شهر اصفهان
دکتر میثم اکبرزاده
میلاد بندگانی
برنامه ریزی حمل و نقل
بررسي سياست فاصله - مبنا در تعيين نرخ كرايه اتوبوس
خطوط اتوبوسراني اصفهان
دکتر میثم اکبرزاده
پوریا حاجی علی
برنامه ریزی حمل و نقل
بررسي تاثير سرعت كاه ها بر پارامترهاي جريان ترافيكي
شهر اصفهان
دکتر میثم اکبرزاده
شهرزاد خسروی
برنامه ریزی حمل و نقل
بررسي تاثير سياست هاي مديريت تقاضاي حمل و نقل با استفاده از مدلهاي پويای سيستمی
محدوده مركزی شهر اصفهان
دکتر حسین حق شناس
جواد سلاجقه
برنامه ریزی حمل و نقل
بهينه سازي زمانبندي چراغ راهنمايي به منظور كاهش مصرف سوخت و توليد آلاينده ها
شهر اصفهان
دکتر میثم اکبرزاده
مصطفی طوقی
برنامه ریزی حمل و نقل
ارزيابي معابر پياده از منظر تخليه اضطراري
مجموعه اداري شهر اصفهان
دکتر میثم اکبرزاده
رقیه عبدالهی
برنامه ریزی حمل و نقل
ايمني و ارائه راهكارهاي كاهش تصادفات در راه هاي بين شهري
استان كرمان
دکتر حسین حق شناس
سینا مهری
برنامه ریزی حمل و نقل
تحليل وضع موجود حمل ونقل كانتينري در ايران و راهكارهاي افزايش مطلوبيت حمل آن با راه آهن
دکتر حسین حق شناس
زهرا نصیریان
برنامه ریزی حمل و نقل
بررسي اثر ملاحظات پايداری شبكه در اولويت بندی پروژه های حمل و نقل شهری
دکتر میثم اکبرزاده

فارغ التحصیلان ورودی۱۳۹۳

سید منصور جوهری فروشانی
برنامه ریزی حمل و نقل
ارزيابي گزينه هاي سياست قيمت گذاري محدوده مركزي شهر
شهر اصفهان
دکتر حسین حق‌شناس
امیرحسین چگونیان
برنامه ریزی حمل و نقل
شناسايي و مقايسه اثرات كاربري ها بر حمل و نقل پايدار
مطالعه موردي برخي كاربري هاي شهر اصفهان
دکتر حسین حق‌شناس
امین خسروی بیژائم
برنامه ریزی حمل و نقل
بررسي مسئله زمانبندي خدمه در سيستم ريلي
شبكه راه آهن ايران
دکتر محمد تمنایی
راضیه خیامیم
برنامه ریزی حمل و نقل
انتخاب و زمانبندي پروژه هاي حمل و نقلي
شهر اصفهان
دکتر سید نادر شتاب‌ بوشهری
رکسانا رسولی گندمانی
برنامه ریزی حمل و نقل
تحليل شبكه ي حمل ونقل همگاني با استفاده از مفهوم شبكه هاي پيچيده
شهر اصفهان
دکتر میثم اکبرزاده
محمدتقی رنجبرریزی
برنامه ریزی حمل و نقل
تحقیق و تتبع
دکتر حسین حق شناس
سید فرزین صالحی ریحانی
برنامه ریزی حمل و نقل
تحليل آسيب-پذيري شبكه معابر شهر اصفهان بر اساس رويكرد تشخيص همايه
شهر اصفهان
دکتر میثم اکبرزاده
محمد قدیری‌ قلعه‌ناظری
برنامه ریزی حمل و نقل
رفتار مسافرين اتوبوسراني اصفهان با داده كاوي در اطلاعات سامانه كارت بليط شركت واحد اتوبوسراني
دکتر حسین حق شناس
مسعود محمدی
برنامه ریزی حمل و نقل
ارزيابي عملكرد سامانه هاي اتوبوس‌راني
سامانه اتوبوس‌راني ‌شهر اصفهان
دکتر میثم اکبرزاده
سید امیرحسین مرتضوی
برنامه ریزی حمل و نقل
توسعه روشي براي سنجش عدالت در توزيع خدمات حمل‌ونقل همگاني
شهر اصفهان
دکتر میثم اکبرزاده

فارغ التحصیلان ورودی۱۳۹۴

نسرین امیری
برنامه ریزی حمل و نقل
بررسي تاثيرسياست قيمت‌گذاري محدوده بر تغيير الگوي سفر شهروندان با استفاده از مدل‌هاي فعاليت‌مبنا
محدوده مرکزی شهر اصفهان
دکتر حسین حق شناس
شهرزاد بهمنش فر
برنامه ریزی حمل و نقل
توسعه يك مدل يكپارچه طراحي كاربري زمين و حمل و نقل با رويكرد توسعه پايدار
دکتر سید نادر شتاب‌ بوشهری
امیر چمنی فومنی دانا
برنامه ریزی حمل و نقل
استفاده از معيارهاي ايمني جانشين براي ارزيابي ايمني در تقاطع­‌هاي شهري
شهر اصفهان
دکتر حسین حق شناس-دکتر محمد تمنایی
محمد حسین ده‌شیری پاریزی
برنامه ریزی حمل و نقل
تعيين تقاضاي ضريب اصطكاك در گردراهه‌ها با استفاده از شبيه‌سازي حركت وسايل‌نقليه در تقاطع‌هاي غيرهمسطح
دکتر محمد تمنایی-دکتر حسین حق‌شناس
سید نیما رضوی
برنامه ریزی حمل و نقل
تحقيق و تتبع نظري
علی ریاحی سامانی
برنامه ریزی حمل و نقل
ارزيابي و بهبود قابليت اعتماد به عملكرد شبكه‌هاي خياباني تحت وقوع شلوغي هاي بازگشت پذير
دکتر سید نادر شتاب‌ بوشهری
کیوان سلیمی
برنامه ریزی حمل و نقل
بررسي وضعيت قابليت اعتماد سامانه اتوبوسراني
اتوبوسراني شهر اصفهان
دکتر میثم اکبرزاده
وحید صالحی
برنامه ریزی حمل و نقل
توسعه شاخص دسترسي، با توجه به مفهوم حمل‌ونقل پايدار
بازارهاي كوثر شهر اصفهان
دکتر حسین حق شناس
علیرضا غفاری فارسانی
برنامه ریزی حمل و نقل
پياده سازي و ارزيابي تاثير اولويت دهي به سامانه حمل و نقل همگاني در زمان بندي چراغ راهنمايي
كريدور خيابان كشاورزي-خيابان دانشگاه در شهر اصفهان
دکتر میثم اکبرزاده
سروش معمار منتظرین
برنامه ریزی حمل و نقل
ارزيابي آسيب‌پذيري شبكه‌ي معابر شهري و شناسايي نقاط بحراني با استفاده از مفاهيم شبكه‌هاي پيچيده
دکتر میثم اکبرزاده

فارغ التحصیلان ورودی۱۳۹۵

نیما ارزجانی
برنامه ریزی حمل و نقل
تعيين سازوكار سنجش و محاسبه بهره‌وري نهاده‌هاي حمل‌و‌نقل شهري
شهر اصفهان
دکتر میثم اکبرزاده
مریم امامی میبدی
برنامه ریزی حمل و نقل
بررسي رقابت بين سامانه حمل‌ونقل همگاني و خودرو شخصي براي سفر به مركز شهر با استفاده از رويكرد نظريه بازي
شهر اصفهان
دکتر حسین حق شناس
سیده مریم بهرامی
برنامه ریزی حمل و نقل
ارزيابي آسيب پذيري شبكه حمل و نقل شهري با لحاظ همزمان شبكه معابر شخصي و همگاني
شهر اصفهان
دکتر محمد تمنائی
علیرضا تقی‌زادگان
برنامه ریزی حمل و نقل
طراحي شبكه حمل ونقل ريلي با لحاظ رقابت بين گونه هاي ريلي و جاده اي
دکتر محمد تمنائی
کیهان توسلی
برنامه ریزی حمل و نقل
تحقيق و تتبع نظري
زهرا خشوعی اصفهانی
برنامه ریزی حمل و نقل
شناسايي گره هاي حياتي در شبكه هاي حمل و نقل شهري
دکتر میثم اکبرزاده
نرگس صفاری
برنامه ریزی حمل و نقل
تحقيق و تتبع نظري
سروش طغیانی اسفرجانی
برنامه ریزی حمل و نقل
تحقيق و تتبع نظري
علی عسگری
برنامه ریزی حمل و نقل
تحليل چندلايه شبكه هاي حمل‌و‌نقل
شهر اصفهان
دکتر میثم اکبرزاده
پریسا عقیلی
برنامه ریزی حمل و نقل
تحقيق و تتبع نظري

فارغ التحصیلان ورودی۱۳۹۶

محمد اسدالهی
برنامه ریزی حمل و نقل
دکتر احمدرضا طالبیان
مرتضی امیری زاده
برنامه ریزی حمل و نقل
دانش حسین‌پناهی
برنامه ریزی حمل و نقل
دکتر احمدرضا طالبیان
سید آرمان حق بیان
برنامه ریزی حمل و نقل
دکتر میثم اکبرزاده
شایان دانشور
برنامه ریزی حمل و نقل
دکتر حسین حق شناس
حسین سبحانی
برنامه ریزی حمل و نقل
حامد شیاسی ارانی
برنامه ریزی حمل و نقل
دکتر حسین حق شناس
احسان صالحی
برنامه ریزی حمل و نقل
دکتر محمد تمنائی
شیما طاهری
برنامه ریزی حمل و نقل
دکتر محمد تمنائی
سیدجواد موسوی
برنامه ریزی حمل و نقل
دکتر میثم اکبرزاده

فارغ التحصیلان ورودی۱۳۹۷

امین شاعر
برنامه ریزی حمل و نقل
دکتر حسین حق شناس

فارغ التحصیلان ورودی۱۳۹۸

فارغ التحصیلان ورودی۱۳۹۹

قالب پایان نامه

پیوست اندازه
قالب پایان نامه.docx 179.66 کیلوبایت

فرم تحویل پایان نامه (رساله) دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کتابخانه مرکزی

مراحل دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و دانش آموختگی

فرم تائید نسخه نهایی و انجام اصلاحات پایان نامه

شيوه‌نامه اجرايی آيين‌نامه آموزشی دوره تحصيلی كارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان

پیوست اندازه
شيوه‌نامه اجرايی ارشد نهایی 1397 49.31 کیلوبایت

تحت نظارت وف بومی