رفتن به محتوای اصلی
x

تحصیلات تکمیلی

حمیدرضا بابایی
دانشجو, ۱۴۰۰
1400
برنامه ریزی حمل و نقل

فارغ التحصیلان ورودی۱۳۹۹

فارغ التحصیلان ورودی۱۳۹۷

فارغ التحصیلان ورودی۱۳۹۶

فارغ التحصیلان ورودی۱۳۹۵

مجتبی مجلسی
برنامه ریزی حمل و نقل
تحليل شاخص‌هاي حمل‌ونقل پايدار بر اساس مدل‌سازي سهم گونه‌هاي شهرهاي جهان
شهر اصفهان
دکتر حسین حق شناس
مهدیه السادات معیری
برنامه ریزی حمل و نقل
اولويت بندي مناطق مناسب براي اجراي سياست توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني
شهر اصفهان
دکتر حسین حق شناس

فارغ التحصیلان ورودی۱۳۹۴

پرنیا میر شاهزاده
برنامه ریزی حمل و نقل
ساخت و پرداخت مدل‌هاي همفزود و ناهمفزود توليد و توزيع سفر و اصلاح مدل جمعيت
ساکنین شهر اضفهان
دکتر سید نادر شتاب‌ بوشهری

فارغ التحصیلان ورودی۱۳۹۳

سید امید موسوی‌ زاده‌ کاشی
برنامه ریزی حمل و نقل
پيش‌بيني كوتاه‌مدت جريان ترافيك در بزرگراه‌هاي شهري با استفاده از تركيب تبديل موجك و شبكه عصبي
بزرگراه US-101
دکتر میثم اکبرزاده
محمدحسین ولی
برنامه ریزی حمل و نقل
تحقیق و تتبع

فارغ التحصیلان ورودی۱۳۹۲

پوریا حاجیان

تخمين ماتريس مبدا-مقصد
ضلع شرقي مجموعه اداري شهر اصفهان

پروپوزال

پیوست اندازه
MSc Proposal, Reza Rezaei 1399, 14001115 (1).docx (63.8 کیلوبایت) 63.8 کیلوبایت

قالب پایان نامه

پیوست اندازه
قالب پایان نامه.docx (179.66 کیلوبایت) 179.66 کیلوبایت

فرم تحویل پایان نامه (رساله) دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کتابخانه مرکزی

مراحل دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و دانش آموختگی

پیوست اندازه
مراحل دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و دانش آموختگی (76.63 کیلوبایت) 76.63 کیلوبایت

فرم تائید نسخه نهایی و انجام اصلاحات پایان نامه

پیوست اندازه
فرم تائید نسخه نهایی و انجام اصلاحات پایان نامه (126.41 کیلوبایت) 126.41 کیلوبایت

شيوه‌نامه اجرايی آيين‌نامه آموزشی دوره تحصيلی كارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان

پیوست اندازه
شيوه‌نامه اجرايی ارشد نهایی 1397 (49.31 کیلوبایت) 49.31 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی