رفتن به محتوای اصلی
x

تعیین سناریوهای مناسب زمانبندی تقاطع‌های هوشمند و راهکارهای مدیریتی متناظر با آن‌ها گزارش و شرح زیرساخت‌ها، فعالیت‌ها، و دستاوردها این پژوهش طی قراردادی فی‌مابین دانشگاه صنعتی اصفهان و شهرداری اصفهان انجام شده‌است. خلاصه فعالیت‌های انجام شده عبارتست از: بررسی نقاط قوت و ضعف زمانبندی هوشمند چراغ ها با نرم افزار SCATS راهکارهای مدیریتی و طرح هندسی جهت بهبود سطح سرویس تقاطعها ارائه سناریوهای زمانبندی چراغ بر اساس نرم افزار شبیه سازی VISSIM

مقیاس
شهری
کارفرما
شهرداری اصفهان
تاریخ اجرا
1395-1396

تحت نظارت وف ایرانی