رفتن به محتوای اصلی
x

پژوهش

SCATS
تحلیل سطح سرویس در تقاطع‌های دارای زمان‌بندی هوشمند
مقیاس : شهری
کارفرما : شهرداری اصفهان
تاریخ اجرا : 1395-1396
آسیبپذیری
تحلیل آسیب پذیری شبکه معابر شهر اصفهان
مقیاس : شهری
کارفرما : شهرداری اصفهان
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1395-1396
شناسایی الگوی سفر مسافران اتوبوسرانی با تحلیل داده های سامانه هوشمند کرایه (AFC)
شناسایی الگوی سفر مسافران اتوبوسرانی با تحلیل داده های سامانه…
مقیاس : شهری
کارفرما : معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1395 تا 1396
امکان سنجی و طراحی وسیله جدید حمل و نقل غیرموتوری مناسب سفرهای خانوادگی
امکان سنجی و طراحی وسیله جدید حمل و نقل غیرموتوری مناسب…
کارفرما : معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1395 تا 1396
تدوین پیوست مدیریت بحران و پدافند غیر عامل پروژه های حمل و نقل شهری
تدوین پیوست مدیریت بحران و پدافند غیر عامل پروژه های حمل و…
مقیاس : شهری
کارفرما : معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1395 تا 1396
طرح اعمال محدودیت تردد در مرکز شهر اصفهان
طرح اعمال محدودیت تردد در مرکز شهر اصفهان
مقیاس : شهری
کارفرما : شهرداری اصفهان
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1395
دکتر ارسلان فقری
دانشگاه جورج میسون آمریکا

همکار
دکتر شهاب الدین کرمانشاهی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

همکار

تحت نظارت وف ایرانی